Korte historie

Accordeonvereniging Crescendo bestaat sinds 1954.

In dat jaar begon een aantal jeugdleden accordeon te spelen; dat leidde in 1957 eerst tot de oprichting van de “Accordeonclub Crescendo” die in 1960 officieel werd omgezet in de huidige vereniging.

In de begintijd was de accordeon duidelijk een populair muziekinstrument; dat zag je ook terug in het ledenaantal. Crescendo was in de jaren ’60 en ’70 een grote vereniging met meer dan 60 leden en meerdere orkesten (ook een eigen jeugdorkest).

Vanaf die tijd heeft de accordeon aan populariteit ingeboet. Vooral de aanwas van nieuwe jeugdige leden werd meer en meer een probleem. Ongetwijfeld speelt hierbij een rol dat de jeugd van tegenwoordig heel veel meer afleiding kan vinden en andere interesses heeft ontwikkeld.

Het huidige ledenaantal schommelt rond de 20. Veel leden zijn al vele, soms zelfs tientallen jaren lid van Crescendo. Daarbij is het al lang niet mee zo dat Crescendo een puur Marknesser vereniging is: onze huidige leden komen uit het hele gebied van Noordoostpolder en omringende gemeentes.